Čist okoliš neophodan je za ljudsko zdravlje i dobrobit. Istovremeno i lokalni okoliš može biti izvor stresora kao što su, na primjer, zagađenje zraka, buka i opasne kemikalije koji negativno utječu na zdravlje. Na zdravlje stanovnika  nepovoljno utječu i klimatske promjene u obliku toplinskih valova, poplava i promjena u rasprostranjenosti vektorski prenosivih bolesti. Šire gledano, klimatske promjene i degradacija tla također mogu utjecati na dobrobit ljudi, ugrožavanjem dostupnosti prirodnih resursa iz ekosustava, poput pristupa vodi ili u proizvodnji hrane.